[ Webhosting profitux.cz ]
 
[ Webhosting profitux.cz ]

Global Navigation

Top Navigation

Left Navigation

Content

 
[ Webhosting profitux.cz ]
 
Přírodní park Třebíčsko

Katastr obce Oslavička se rozkládá v oblasti Přírodního parku Třebíčsko. Přírodní park se rozkládá na území kraje Vysočina a má rozlohu 8780 ha. Jeho vznik se váže k roku 1982, kdy Okresní úřad Třebíč vyhlásil přírodu severní části tohoto okresu za „Oblast klidu Třebíčska“, která byla rok na to (1983) přejmenována na Přírodní park Třebíčsko.

Jeho charakteristickým rysem jsou ostrůvky velkých oblých balvanů rozptýlených v terénu nebo shluklých do nebývale velikých hromad, vystupujících z žulosyenitového podloží. Ty spolu s loukami, drobnými lesíky, remízky a rybníky vytvářejí malebný a nezaměnitelný ráz této krajiny, který jinde není k vidění.

Největší z těchto přírodních zvláštností se nachází u obce Pocoucov. Zde je k vidění chráněná přírodní památka Syenitové skály. Další zajímavým místem parku je lokalita u obce Trnava, kde se nachází přírodní památka Kobylinec. Je to lokalita suchomilných rostlin s bohatým výskytem koniklece velkokvětého. Přírodní památkou je i lokalita Pazderna u obce Přeckov – lokalita výskytu vstavače májového. Na mnoha místech dotvářejí krajinu již po staletí i vzrostlé stromy. Například skupiny dubů u Pocoucova a Náramče, soliterní dub letní u Ptáčova, majestátní smrky u Hostákova a Budíkovic nebo letitý dub v Oslavičce.


Sidebar

Footer