[ Webhosting profitux.cz ]
 
[ Webhosting profitux.cz ]

Global Navigation

Top Navigation

Left Navigation

Content

 
[ Webhosting profitux.cz ]
 
Rekreace a cykloturistika

Mikroregionu dominuje pěší turistika a rozvíjí se cykloturistika. V území se vytváří síť cyklostezek. Přes obec Oslavička povede v nejbližší době také cyklostezka z obce Rohy do obce Rudíkov. Většímu rozvoji mototuristiky, zejména zahraniční, zatím brání nedostatek ubytovacích kapacit. Pěší turistika je zastoupena cca 70 km turistických značených cest, které spravuje Klub českých turistů. V okolí rybníků má dlouholetou tradici rekreace prostřednictvím soukromých chat, které jsou místy velmi hojné.


Vzhledem k tomu, že v oblasti není žádná výrazná koncentrace památek nebo jiných zajímavostí, je turistika záležitostí spíše milovníků přírody a sportování (zejména již zmiňované cykloturistiky). A rekreace je zastoupena zejména lidmi, kteří mají v naší vesnici chatu nebo vlastní v obci dům po příbuzných a jezdí sem na víkendy nebo přes léto. Takto je sezónně obydlována čtvrtina z celkového počtu domů v obci.Sidebar

Footer