[ Webhosting profitux.cz ]
 
[ Webhosting profitux.cz ]

Global Navigation

Top Navigation

Left Navigation

Content

 
[ Webhosting profitux.cz ]
 
Památky a zajímavosti

Významným znakem této krajiny je klid. Je to krajina, která si člověka získá svou mírumilovností a krásou.Alej k Majerově hájence

Přímo na území katastru obce patří mezi chráněné přírodní výtvory stromořadí podél cesty vedoucí k Majerově hájence. Je to lipová alej po obou stranách cesty, kterou tvoří 27 vzrostlých lip.
Fotografie dubu pořízená někdy kolem roku 1938

Za pamětihodnosti Oslavičky (v místním významu) lze považovat starý dub U Dvora (bývalého panského dvora), k němuž se také váže jediná pověst z našeho katastru. Ta říká, že pod tímto dubem spal sám Jan Žižka z Trocnova, když s vojky husitů táhl Moravou. Bohužel je to opravdu jenom pověst, protože stáří tohoto dubu, který má obvod kmene 7 m a je vysoký 12 m, je odhadováno „pouze“ na 450 let.
Fotografie Dvora z roku 1938

Dalším příkladem je pozůstatek panské tvrze, z níž se zachovala část zdi se dvěma střílnami, která je dnes součástí zdi stodoly dříve zemědělského dvora (bývalé JZD). Dnes je již JZD zrušené a dvůr je majetkem soukromého vlastníka a je nepřístupný.
Vlaková zastávka

Dalšími pamětihodnostmi obce, které musí mít zvláštní režim péče jsou vlaková zastávka (dnes již značně poničená vandaly) a bývalý ledový sklep.Za zmínku stojí i pomníček dvěma partyzánům, který se nachází asi 500 m za obcí při silnici do Velkého Meziříčí. Tito partyzáni zde byli zastřeleni Němci na samém konci války 8. května 1945.Kaplička Nanebevzetí Panny Marie

Pomyslný střed obce tvoří zvonička Nanebevzetí Panny Marie, která prošla v nedávné době rekonstrukcí a novým vysvěcením. Také byl před ni umístěn pomník padlým občanům obce ve světových válkách.Sidebar

Footer