[ Webhosting profitux.cz ]
 
[ Webhosting profitux.cz ]

Global Navigation

Top Navigation

Left Navigation

Content

 
[ Webhosting profitux.cz ]
 
Základní údaje
IČO:
00378305


Adresa:
Obec Oslavička
  
Oslavička 39
  
675 05 Rudíkov


Telefon:
564 409 324


Email:


WWW:


Bank. spojení:
ČSOB, č.ú: 231076571/0300


Úřední hodiny:
19:00 - 20:00


 
Organizační struktura
Starosta:
Ing. Markéta Šulová, Ph.D.
  
Telefon: 776 294 592


1. místostarosta:
Dušan Koch
  
Telefon: 737 868 737


2. místostarostka:
Mgr. Miroslava Nezvalová
  
Telefon: 773 795 883


Zastupitelé:
Anastázia Blažková
  
Lenka Dvořáková
  
Ivan Komínek
  
Luděk Zima


Účetní:
Ing. Bohumíra Babáčková


Obecní úřad Oslavička

Sidebar

Footer