[ Webhosting profitux.cz ]
 
[ Webhosting profitux.cz ]

Global Navigation

Top Navigation

Left Navigation

Content

 
[ Webhosting profitux.cz ]
 
Historie obce Oslavička

Oslavička - 1938
Oslavička - 1938

První zmínky o obci pocházejí z roku 1360, kdy Vít z Oslavičky poručil manželce Markétě ½ lán s lesy, pastvinami a vším příslušenstvím. Následujícího roku prodali titíž manželé v Oslavičce dvůr a 4 lány Bláhovi z Oslavičky a dědicům. Jeho syn Petr poté celý majetek scelil a k opětovnému dělení došlo až r. 1406, kdy část panství prodal Zdeňce z Oslavice a alodní dvůr, tvrz se všemi poli, která k ní náležela, lesy, louky, rybníky a mlýn prodal Svachovi (řečenému Teleč z Oslavičky), sám si ponechal pouze ves. Roku 1412 prodal Petr Svachovi i ves. Po Svachovi koupil statek Jan Langast z Věstoňovic, ale hned ho zase roku 1447 obratem prodal Mikuláši z Manova, který obýval tvrz až do roku 1466. Po něm získali tvrz, dvůr a ves Oslavičku s rybníky a pastvinami Zich a Mikuláš z Jemničky. Mikuláš z Jemničky si roku 1482 přikoupil statek benedínský a připojil ho k Oslavičce.


Ovčírna - 1938
Ovčírna - 1938

Benedín (dnes se tomuto místu říká Ovčírna podle stájí pro ovce, které zde bývaly, a nachází se blízko rybníka Benetín) bývala ves s tvrzí a dvorem, podle které se nazývala i zdejší vladycká rodina „z Benedína“. První zmínky o této vsi pocházejí z roku 1376, kdy byl majitelem vsi Matějek z Benedína.)

A poté zdědil i díl od bratra Zicha. V té době si nechává říkat Mikuláš Oslavický z Jemničky.


V této chvíli se kroniky odmlčují a další stopa je až z roku 1560, kdy bylo panství připojeno k panství ve Velkém Meziříčí. A další dějiny jsou pak úzce spojeny s dějinami tohoto panství.

„Dle vrchnostenského přiznání měl panský dvůr, zřízený z poddanských pozemků po 30leté válce, 636 ½ m. polí, 12 ½ m. pastvin, 7 m. zahrad, 111 vozů sena, a poddaní dávali 2 zl. 42kr. pozemkové 30 kr. robotní činže, 1 zl. 9 kr. místo vajec a slepic; robotu jejich viz Vel. Meziříčí. R. 1775 robotovali rolníci 1 ½ dne, domkaři půl dne v témdni. ( ... ) Nejstarším rodem jest Střechův na č. 5 (skoro 150 let).“


Také název obce prošel mnoha proměnami. Roku 1361 se jmenovala Oslauiczka, pak roku 1386 Oslawiczky. Až od roku 1447 se název mění na Oslawiczka (v Oslawiczcze). Roku 1591 je obec přejmenována na Woslawiczka Mala, v letech 1678 – 1718 Klein Woslawitz – s přestávkami vydržel tento název až do roku 1885, kdy se začal střídat s názvy Malá Voslavice, Oslavičky. Až v roce 1924 dostává obce dnešní podobu názvu Oslavička.


Bývalá hospoda v Oslavičce - 1938
Bývalá hospoda v Oslavičce - 1938

Sidebar

Footer