[ Webhosting profitux.cz ]
 
[ Webhosting profitux.cz ]

Global Navigation

Top Navigation

Left Navigation

Content

 
[ Webhosting profitux.cz ]
 
Ostatní dokumenty

2014


2013


2012


2011

Rozpočet na rok 2011
Rozpočtové výhledy na roky 2012 a 2013

2010

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Oslavička konaných ve dnech 15. a 16. 10. 2010 v obci Oslavička
Výsledky voleb do POSLANECKÉ SNĚMOVNY Parlamentu České republiky konaných ve dnech 28. a 29. 05. 2010 v obci Oslavička, okrsku číslo 1
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Oslavička za rok 2009
Rozpočet na rok 2010

2009

Rozpočet na rok 2009

2008

Vyhláška č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Oslavička
Vyhláška č. 2/2008, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Oslavička
Vyhláška č. 3/2008 o místním poplatku ze psů
Vyhláška č. 4/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstaňování komunálních odpadů
Rozpočet na rok 2008
Rozpočtové výhledy na roky 2009 a 2010

2007

Rozpočet na rok 2007

2006

Slib zastupitelů (3. 11. 2006)
Rozpočet na rok 2006

2005

Vyhláška o odpadech (27. 7. 2005)
Sazebník úhrad za poskytování informací

Sidebar

Footer